• menu

  • A picture means I know what I was doing every minute. That's why I take pictures. It's a visual diary. - Andy Warhol

    Sunday mood

    M. odjel na tejden k rodičům. Slíbil mi, že mi doveze borůvky (jsem totiž strašně línej si je nasbírat sám), tak snad na to nezapomene! Chybí mi!    M. odjel na tejden k rodičům. Slíbil mi, že mi doveze borůvky (jsem totiž strašně línej si je nasbírat sám), tak snad na to nezapomene! Chybí mi!    . 21 srpna 2016 .